gioinguyenit’s blog

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa xe ô tô HCM đi Hà Nội

Facebook ads

Kinh nghiệm chạy quảng cáo trên Facebook Ads hiệu quả

Kinh nghiệm quảng cáo trên Facebook Ads Kinh nghiêm 1: Chạy thử với nhiều mẫu quảng cáo Ngay cả những đại lý quảng cáo của facebook cũng không dám chắc mẫu quảng cáo nào sẽ đem lại hiệu quả nhiều nhất, để xác định được mẫu quảng cáo nào tố…